Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin khách hàng cung cấp khi sử dụng dịch vụ tại tutinhte.com đều được bảo mật tuyệt đối. Tú Tinh tế cam kết không buôn bán thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng chúng dưới mục đích xấu.

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website tutinhte.com bao gồm: tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,…. Đây là các thông tin mà tutinhte.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Tú Tinh tế liên hệ xác nhận khi khách hàng có nhu cầu cần sự hỗ trợ cũng như tư vấn trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ tại hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste tutinhte.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin liên hệ cho bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp

Phạm vi sử dụng thông tin

Tutinhte.com chỉ sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến người mua
  • Giao hàng theo địa chỉ mà người mua cung cấp
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán
  • Gửi các thông báo mới về các dịch vụ và sản phẩm cũng như các hoạt động mới đến khách hàng của website tutinhte.com 
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại tutinhte.com 
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hợp tác giữa tutinhte.com và khách hàng. Dữ liệu chỉ được hủy khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hoạt động giao dịch với tutinhte.com và có sự yêu cầu hủy lưu dữ thông tin liên hệ từ phía khách hàng. Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về tài khoản đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi tại đây